Uw privacy

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Indien u dit wenst, kunt u te allen tijde uw gegevens uit het adressenbestand laten verwijderen.